Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Case Report

Atypical psychiatric symptoms associated with left temporal lesion: two cases

1.

Department of Psychiatry, Yuzuncu Yıl University, School of Medicine, Van-Turkey

2.

Department of Psychiatry, Training and Research Hospital Van-Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2010; 20: 329-333
Read: 619 Downloads: 417 Published: 01 March 2021

Brain lesion is a major risk factor for the development of psychiatric symptoms. There is an association between lesion type, location, and psychiatric symptoms. Common psychiatric comorbidities of brain lesions include affective, cognitive, and behavioral disorders; therefore, organic causes should be carefully investigated by clinicians and treatment regimens planned by considering organic causes. In this report, two patients with left temporal lesions, who developed atypical psychiatric symptoms, are described and the distinctive features of their diagnoses are summarized.


Sol temporal bölge lezyonu ile ilişkili atipik psiki- yatrik semptomlara sahip iki olgu sunumu

Genel tıbbi durumla ilişkili pek çok etmen psikiyatrik bozukluklara sebep olabilir ve beyin lezyonları da özellikle tipik olmayan belirti ve bulgular oluşturması sebebiyle önemli bir risk faktörüdür. Psikiyatrik belirtilerle beyin içi lezyonun tipi ve lokalizasyonu arasında ilişki vardır. Bu vaka sunumunda sol temporal bölgede lezyonu bulunan iki olgu dolayısıyla, belirgin nörolojik belirtiler ortaya çıkmadan görülen karışık psikiyatrik belirtiler ve bu tür olgularda tedavi yaklaşımları tartışılacaktır. Her iki olgu da hem tanı hem de tedavi açısından klinisyenin beyin lezyonuna ikincil olarak oluşan psikiyatrik bozuklukların ayırıcı tanısının yapılmasında dikkatli olması gerektiğini hatırlatmaktadır.

Files
EISSN 2475-0581