Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
POSTER PRESENTATIONS

Atipik Presentation of combat related posttraumatic stress disorder and mild traumatic brain injury

1.

Gülhane Military Medical School, Departmant of Psychiatry, Ankara - Turkey

2.

Gulhane Military Medical Faculty, Department of Psychiatry, Ankara - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S57-S57
Read: 780 Downloads: 468 Published: 26 March 2021

Currently, there is an increased awareness about the acute and chronic effect of traumatic brain injury (TBI) and post-traumatic stress disorder (PTSD). The increasing frequency of exposure to blast and subsequent deployments potentially impact the probability that a service member may sustain one of these injuries. A combat related trauma case presented with atypical clinical features and PET results will be presented in this paper. 38 years- old,male patient. He had experienced a combat related traumatic life event in 1995. After this trauma, he has demonstrated some cognitive deficits which are associated with memory, attention and perception. Atypical symptoms of PTSD were seen in this case like regressive behaviors, inability to express his emotional complaint as well as severe and fluctuating headache. The patient has been fallowed up and evaluated during the course of treatment. Organic mental disorder could be the reason of this type of clinical features so some of the specific mental assessment tools were applied. Cortical impairment was verified based on test results. Although the computerized tomography was normal, PET demonstrated global hypometabolic activity in bilateral posterior parietal lobe, frontal lobe, posterior frontal gyrus and cingulate gyrus. It was suggested that the clinical features of this patient could be well explained with posttraumatic diffuse axonal degeneration. Posttraumatic Stress Disorder should be evaluated in a multidimensional manner because of the risk of organic brain injury and axonal degeneration, which presents atypical neurological symptom. Hence, further investigations should be thought to make the differential diagnosis. Headache at PTSD which was fluctuating in a day might be associated with cortical hypometabolic region and axonal degeneration, as stated in our case report.


Savaş travmasına bağlı gelişen travma sonrası stres bozukluğu ve hafif düzeyde travmatik beyin hasarı: Atipik olgu sunumu

Günümüzde travmatik beyin hasarının akut ve kronik etkisi ve travma sonrası stres bozukluğu konusu ile ilişkili farkındalık düzeyinde artış izlenmektedir. Patlama ve operasyonlara sürekli ve artan sıklıkla maruz kalıyor olmak personelde travmatik beyin hasarı gelişmesi olasılığını güçlendirmekte ve potansiyelize etmektedir. Bu yazıda savaş travmasına bağlı gelişen travmatize bir olgunun atipik klinik özellikleri ve PET bulguları tanımlanacaktır. Olgu, 38 yaşında erkek hasta. 1995 yılında savaş travmasına maruz kalmıştır. Bu travmadan sonra, dikkat, bellek ve algı ile ilişkili kognitif fonksiyonlarında bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Atipik TSSB semptomları sergileyen hastanın regeresif davranışlar sergilediği, duygusal sıkıntılarını paylaşmakta güçlük çektiği, gün içerisinde artıp azalan ciddi baş ağrısı yaşadığı gözlendi. Tedavi sürecinde hastanın takip, tedavi ve değerlendirilmesi yapıldı. Mevcut klinik tablonun organik ruhsal bozukluk ile açıklanabileceği düşünülerek bazı spesifik organisite testleri uygulandı. Kortikal alandaki bozukluk bu testler ile doğrulandı. Bilgisayarlı tomografi normal sınırlarda olmasına rağmen, Pozitron Emisyon Tomografisinde bilateral posterior parietal bölge, frontal lob, posterior frontal gyrus ve cingulat gyrusda hipometabolik aktivite tespit edildi. Bu hastanın sergilediği atipik klinik bulguların en iyi difüz aksonal dejenerasyon ile açıklanabileceği belirtilmiştir. Travma Sonrası Stres Bozukluğu organik beyin hasarı ve aksonal dejenerasyon gelişebilme riski taşıması nedeniyle cok boyutlu değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Bu nedenle ileri araştırmalar ayırıcı tanıların yapılması amacıyla akılda tutulmalıdır. Postravmatik stres bozukluğu vakalarında izlenen, gün içerisinde artıp azalan ciddi baş ağrısı yakınmalarının kortikal hipometabolik aktivite ve diffüz aksonal dejenerasyon ile ilişkili olabileceği sunduğumuz vakada vurgulanmıştır.

Files
EISSN 2475-0581