Psychiatry and Clinical Psychopharmacology

A Double-Blind Comparison of the Effects and Side-Effects of Amineptine and Mianserin in Depression

1.

GATA H.Paşa Egt. Hastanesi

2.

GATA H.Paşa Eğt. Hastanesi

3.

Gümüşsüyü Askeri Hastanesi

4.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 1990; 1: 41-46
Read: 746 Downloads: 463 Published: 17 March 2021

This research, was aim ed to determ ine to com pare the antidepressant effect and the side-effects of am ineptine that is a novel an tidepressant for Turkish population, with mianserin in a double-blind study of 142 inpatients, diagnosed as, 6 7 m ajor depression and 75 dysthimia, according to D SM -III-R criteria. Am ineptine dosage of 2 0 0 m g p e r day and m ianserin dosage of 60 m g p e r day w ere given on a double-blind bases over a p eriod of eğiht weeks. Assesm ents were m ade at days 0, 7, 14, 28, and 56 using the Hamilton depression Rating Scale (HDRS), a standard side-effects check-list, a n d other examinations as follows: at days 0 and 56, blood sam ples were taken; cardiovascular param eters (heart rate, blood pressure, and ECG recording) w ere exam ined, and body weight of patients were m easured. Side-effects of both drugs on liver, kidneys, hem atological and system ic side-effects were determ ined from laboratory examinations of blood sam ples. O ur investigation indicated that the am ineptine treatm ent we used is equivalent to corresponding m ianserin treatment. Side effects of am ineptine and mianserin were found the same.


Mianserin ve amineptinin depresyonda tedavi etkinlikleri ve yan etkilerinin karşılaştırılması

Türkiye’de yeni kullanılmaya başlayan amineptine ile son yıllarda kullanılmaya başlayan mianserin’in DSM-III-R tanı kriterlerine göre 6 7 Major depresyon ve 75 distimi (depresif nöroz) tanılarını almış, yatarak tedavi gören toplam 142 hastada, randomize yöntemle çift-kör verilerek her iki ilacın Türk hasta populasyonundaki etki ve yan etkileri belirlenmeye çalışıldı. 8 haftalık çalışmada amineptin’in dozu ortalama 200 m g /gün ve mianserin’in dozu 60 m g/gün idi. 0, 7, 14, 28, ve 56 ncı günlerde Hamilton Depresyon ölçeği (HAM-D) ile ve klinik izlenime göre genel klinik iyileşmeye bakarak her iki ilacın antidepresant etkinlikleri saptanmaya çalışıldı. İlaçların yan etkilerini belirlemek İçin : a - Sübjektif yakınmalar şeklindeki yan etkiler Standard Yan Etki Çeklistinden yararlanarak kaydedildi, b - 0 ve 56 ncı günlerde hastalardan alınan kan örneklerinden hematolojik, renal, hepatik ve sistemik yan etkiler belirlenmeye çalışıldı, c - Kardiyovasküler yan etkiler için kan basıncı, nabız ölçümleri ile tedavi öncesi ve sonrası çekilen EKG traseleri karşılaştırıldı. Amineptine ve mianserin'in bu iki grup Türk hasta popülasyonunda antidepresant etkinliklerinin hemen hemen eşit bulunduğu; yan etkiler açısından da her iki ilaç arasında önemli bir fark bulunmadığı anlaşıldı.

Files
EISSN 2475-0581